تبلیغات
L O V E - مطالب آبان 1393
L O V E
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

سلامتی خودم
که چه باشم !
چه نباشم !
واسه کسی مهم نیس !

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 23 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

زندگی رقص واژه هاست........

یکی به جرم تفاوت تنهاست.........

دیگری به جرم تنهایی،متفاوت.....

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 23 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

 تختی که ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﺧﺎلی ﺷﺪ ...
ﻭ قلبی که ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻭی ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﻮﺍﺩﺍﺭﺍنی که ﺩﯾﮕﺮ نمی ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﻮﻧﺪ ...
ﻭ ﺻﺪﺍیی که ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺟﺎﻭﺩﺍنه می ﻣﺎﻧﺪ...
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﻣﺮتضی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 23 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

هزار بار ک از این شانه به آن شانه بغلطی...
این شب صبح نمیشود...
وقتی که دلتنگ باشی...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 23 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian
گفتی از عشقم حذر کن، چه بد کردم نکردم

یادم رو از سر به در کن، چه بد کردم نکردم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 23 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

صورت بی نقاب ،
دو تا چشم نیمه خواب ،
با خدا بی حساب ؛
یه زمین بی حصار ،
اینا یعنی من 
منم یعنی کم 
یعنی دقیقا دوستی که غریبم ..!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ "ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ " ﺑﻮﺩﻧﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﭼﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻪ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻧﻪ  ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ  !...

ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺵ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ

ﮐﻼﻫﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻡ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺗﺎ ﮔﺮﺩﻧﻢ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ !...
ﻫﺮﮐﺲ ﮎ ﺳﺮﺍﻏﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ، ﻧﻤﯿﮕﻮﯾﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﯼ ، ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﯽ !..

ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﺗﻮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﯼ ، ﻗﻄﻊ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﮐﻢ ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ !...

ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻩ ، ﺣﺎﺩﺛﻪ ﯼ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ، ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﺯﺩ ﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ !

 ﺗﻮ ﺟﺎ ﺯﺩﯼ ، ﻣﻦ ﺟﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ !....

ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ  ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺮﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺩﻧﺖ !....... 

ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ؟؟؟

ﺭﺍﺳﺘﯽ !!

ﺳﻼﻡ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﺪﺍﻧﺖ ﺑﺮﺳﺎﻥ ...ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩ !!!!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

ﺍﻣﺸﺐ ﺩﯾﺪﯾﺶ؟
ﺁﺭﻩ ..
ﺩﻟﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ؟
ﺁﺭﻩ ...
ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺑﻮﺩ !
ﻫﻤﯿﻨﻢ ﺑﺮﺍﻡ ﮐﺎﻓﯿﻪ ...
ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟
ﺩﻟﺘﻨﮕﺸﻢ ...
ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﯼ ﺍﺯ ﺑﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﻣﻮﻧﺪﯼ؟؟
ﻧﻪ ...
ﻭﻟﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﻬﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ !!
ﺑﺮﺍﻡ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺗﻮ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺸﻢ ﻗﺎﻧﻊ ﺍﯾﯽ ,ﭼﺮﺍ؟؟؟
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ...
ﺍﻭﻥ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺷﻪ !!!
ﺁﺭﺯﻭﻣﻪ ﺧﻮﺷﯿﺶ ...
ﺗﻮ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯼ !؟؟
ﺁﺭﻩ ﺩﯾﻮﻧﻪ ﯼ ﺍﻭﻥ ...
ﮐﺎﺵ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻘﺪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ !
ﻗﺒﻼ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ...
ﺑﺲ ﮐﻦ ﻣﯿﻤﯿﺮﯼ !!!
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻣﻪ ...
ﻣﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺘﻢ؟؟
ﺧﺐ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ ...
ﺗﺎ ﮐﯽ؟؟؟
ﺍﻧﻘﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﯿﻤﻮﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ...
ﺍﮔﻪ ﺑﺮ ﻧﮕﺸﺖ؟؟
ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ...
ﮔﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﭼﯿﻪ ﮐﻪ ﺩﻝ ﺗﻮ ﺷﺪﻡ؟
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺗﻘﺼﯿﺮﯼ ﻣﺚ ﻣﻦ ...
ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ !!
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪﻡ ...
ﺁﺧــــــــــﻪ ...
ﻫﯿﺲ ﺩﻟﻢ ﺑﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎﻧﻪ؟
ﺑﺲ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻣﯿﮑﺸﯽ !!!
ﺑـــــﻪ ﺩﺭﮐــــــــــ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﻨـــــﻮﺯ ﺩﻭسش دﺍﺭﻡ

ﺣﺘـــــﯽ ﺍﮔـــــﻪ ﻣـــــﺎﻝ ﻣـــــﻦ ﻧﺒﺎﺷﻪ..

ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﺭﺭﺭﻡ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

ﺣــــَــــﺴـــــﻮﺩ ﻧـــﯿـــﺴـــﺘــــَـــﻤـــﺎ ¤
~~~> ﻭﻟــــﯽ <~~~

ﻭﻗـــــﺘـــﯽ ﻭﺍﺳــــِـــﻪ ﺩﻭﺳـــﺘــــَـــﻡ ﺍﺱ ﺍﻭﻣــــَـــﺪ :
ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩﻩ ﻋﺸﻘﻢ ، ﻟـــِـــﺒـــﺎﺱ ﮔـــــَــﺮﻡ ﺑــــِــﭙــــﻮﺵ
. . .
ﯾــــــِــﻪ ﺫَﺭﻩ ﺩﻟـــــَــﻢ ﺧـــﻮﺍﺱ !
ﻭﺍﺳــــِـــﻪ ﯾــــِــﮑـــﯽ ﻣـــُـــﻬــــِــــﻢ ﺑﺎﺷــــَـــﻢ ..

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

سالهاست منتظره آمدن روزهای بهترم
ولی نمیدانم چرا هنوز هم،
دیروزها بهترند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

هنــــــــــوز هم مـــــــــــرا به جان تـــــــــــــــــو قسم میدهند
می بینـــــــــــی؟!
تنها مـــــــــــــن نیستـــــــــم که رفــــــــــتنت را باور نمی کـــــــــــــنم….

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 20 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian
اکسیژن میخواهم چکار . . .

وقتی دلیل نفس کشیدنم به راحتی از من گذشت . . .
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 11 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian
اگه خیانت نکردم...
فکر نکن نمیتونستم...
اتفاقا خیلی ها دورو برم بودن...
اگه خوب بودم...
فکر نکن خوبی از خودت بود...
خوبی تو ذاتم بود...
اگه بردمت بالا...
فکر نکن چیزی بودی...
میخواستم هم قد خودم شی...
اگه تک پر بودم...
فکر نکن پریدن بلد نبودم...
فقط میخواستم با تو بپرم...
اگه دلمو فقط به تو دادم...
فکر نکن تو عالی بودی...
دلم راضی نمیشد...
اگه واسه دیدنت لحظه شماری میکردم...
فکر نکن خیلی شاخ بودی...
به دلم که تنگ بود احترام میزاشتم...
اگه...اگه...اگه...اگه...خلاصه اگه حالا دارم فراموشت میکنم...
فکر نکن واسم آسونه...
خودت راه موندن رو سخت کردی که مجبور شدم به آسونے برم...............
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 11 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian
گاهی چتر را باید دستِ باران داد

روی سرِ خودش بگیرد

و ما

جایش بباریم!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 11 آبان 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : Milad Moeinian
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :