L O V E - مطالب مهر 1393
L O V E
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
بعضی وقتا آدم موقع خواب بجای ستاره باید خریتاشو بشمره ..

1001

1002

1003

1004

1005 

:|
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

حتـــی به بــعـــضــیــا نبــــاس

ر× یـــ × د

چــــون برنزه میـــــشن از فردا واســــت

قیافه مـــــــیگیرن :))))

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

ﺍﺳﻤﺶ ﺍﺯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻠﺖ ﭘﺎﻙ ﻣﻲ ﺷﻪ .

ﻣﺴﻴﺠﺎﺵ ﺩﻳﻠﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻪ ..

ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﺕ ﻣﻴﮕﻲ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻦ ﺟﻠﻮﻡ ﺍﺳﻤﺸﻮ ﺑﻴﺎﺭﻳﻦ .

پیش همه بدیشو میگی و 1000 تا دلیل میاری که بهتر شده که رفته

ﺍﻣﺎ ..

ﺑﺎ ﺟﺎﻱ ﺧﺎﻟﻴﺶ ﺗﻮ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ.

ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺍﺳﻤﻲ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ..

ﺑﺎ ﺍﻫﻨﮕﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﻜﺮﺩﻱ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﻲ ..

ﻭﻗﺘﻲ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﻱ ﻭ ﻳﺎﺩﺕ

ﻣﻴﺎﺩﺵ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ...

ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯﺕ ﺳﺮﺍﻏﺸﻮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻥ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ...

ﻭﻗﺘﻲ ﺗﻴﻜﻪ ﻛﻼﻣﺸﻮ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻱ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ ..

ﻭ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻲ ﺩﻭﻧﻲ ﺩﻳﮕﻪ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺳﺘﻮ

ﻧﻤﻲ ﺑﻴﻨﻪ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺧﻮﻧﻪ ﭼﻴﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﻲ .....

مــــــــــــــــــــــــــیــــــــــــــــمــیــــــــــــــــــری

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

ﻋــاﺷـﻘاﻧـﻪ ﻫــاﯾـﻢ ﻫـﻤـﻪ ﺭا ﺑــﻪ ﺯاﻧــﻮ ﺩﺭ ﺁوﺭﺩ.....


ﺗــﻮ ﺑـﻪ ﻋــﺸﻖ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﺍﯾــﺴـــﺘاﺩﻩ ای ؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

تــــو را نداشته
دوســـتت دارم،
ســـال هاست
که در سرم تــردد می کنی
برگه ی عبــــورت بـه دست،
ای تنهــــا زنی
که از خیـــــــــالم نرفته ایی
هنــــــــــــــــوز...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

درد مـــن،
چشمانـــی بـــود کـــه
بـــه مـــن اشـــک هدیـــه میـــداد
و بـــه دیگـــران " چشمـــک .....

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

یه وقتایی ؛
یه حرفایی...
چنان آتیشت میزنه...
که دوست داری فریاد بزنی ...
ولی نمیتونی !
دوست داری اشک بریزی،
ولی نمیتونی !
حتی دیگه نفس کشیدنم برات سخت میشه!
تمام وجودت میشه بغضی که نمیترکه،
به این میگن
"
درد بی درمون"

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

ﺗـﻮ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ
همه ﻣﯽ ﺧﻮﺍهند
ﺟﺎﯼ ﺗـﻮ ﺭﺍ ﭘُـﺮ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﯿﺎ و
به همه ﺑﮕﻮ
ﺗـﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷُﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﺟﺎﯼ ﺗــــــــــــــﻭ
ﺟﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﭘُــــــــــــﺮ ﻧمی شود ......

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

خدایا.........

به هیچکس اونقدر درد نده.........

که آرامش خودشو توی مرگ ببینه......

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian
همیشه توان این را داشته باش

تا از کسی یا چیزی

که آزارت می دهد

به راحتی دل بکنی!
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ...
ﯾﺎ ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ ...
ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺩﻟﻢ ﮔﯿﺮ ﺍﺳﺖ ...
ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ...
ﺍﺻﻼ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﺮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ...
ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﺟﻮﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺟﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺴﺖ
ﺩﻟﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ، ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ،

ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻏﺼﻪ ﯼ ﻣﻦ ... !!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

دیوانه نمی‌گوید، دوستت دارم!
دیوانه می‌رَود تمام دوست داشتن را،
به هر جان کَندنی، جمع می‌کند از هر دَری،
می‌زند زیر بغل،
می‌ریزد پای کسی که،
قرار نیست بفهمد دوستش دارد!

مهدیه لطیفی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

روزی لقمان به پسرش گفت:

امروز به تو 3 پند می دهم که کامروا شوی.

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی !

سوم اینکه در بهترین کاخها و خانه های جهان زندگی کنی !

پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد :
اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد .

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است .

و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای می گیری و آنوقت بهترین خانه های جهان مال توست

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

دختر جون:
پسر ورق نیست...................برش بزنی
سوزن پرگار نیست..............دورش بزنی
نوکرت که نیست...............سرش غر بزنی
عابر بانکت نیست...............واسش هی کنتور بزنی

پسر جونه............میخوایش باس خواهش کنی
آزاده........................نمیتونی رامش کنی
حرفش حرفه.........نباس امتحانش کنی
اگه ناراحته سعی نکن.............تو نمیتونی آرومش کنی
در قلبش که روت بسته شد.........عمرا بتونی بازش کنی
بیخودیم زور نزن.............نمیتونی با عجیجمات خوابش کنی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian

آری از پشت کوه آمده ام...
چه می دانستم این ور کوه
باید

 برای ثروت،حرام خورد؟!
برای عشق خیانت کرد
برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم
می گویند: از پشت کوه آمده!
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم
و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن
گوسفندان از دست گرگ ها باشد،
تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ...!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 23 مهر 1393 :: نویسنده : Milad Moeinian


( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : Milad Moeinian
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic